نرم‌ افزار تبلو Tableau چیست؟

نرم‌افزار Tableau در ایران بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.